ร่มสนาม ร่มชายหาด ร่มแม่หาด มีลักษณะเหมือนกัน และหลายคนต้องการรู้ ร่มไซต์ใหญ่ต้องขนาดที่เท่าไร มี34นิ้ว 38นิ้ว 40นิ้ว 48นิ้ว เป็นร่มที่ขนาดใหญ่มียูวีกันแดดกันฝนได้ เราจัดจำหน่ายให้กับธุรกิจ โรงแรม ธนาคาร และหน่วยงานเอกชน 

ร่มสนาม ร่มชายหาด ร่มแม่ค้าขนาดใหญ่ คุณภาพสูง

ลักษณะร่มสนาม

เป็นร่มที่มีข้อต่อ2ตอน สามารถถอนออกจากกันได้ ปลายร่มมีปลายแหลมใช้ปักลงดินได้หรือใส่กับขาตั้งร่มสนามได้ ขาตั้งร่มสนามก็มี2ขนาดมีขนาดเล็กใส่ได้กับร่มขนาด34นิ้วถึง36นิ้ว ขาตั้งร่มขนาดใหญ่ใส่ได้ตั้งแต่ง38นิ้วถึง48นิ้ว เพื่อปกกันไม่ให้ล้มเราควรใช้ร่มพร้อมกับขาตั้งร่ม

ร่มสนาม