Showing all 2 results

ขาตั้งร่ม ร่มสนาม ขาตั้งร่มชายหาด ขาร่ม ร่มแม่ค้าขนาดใหญ่

ขาตั้งร่มสนาม ขาตั้งร่มแม่ค้า  ขาตั้งร่มชายหาด สามารถ เช็คราคา ขาร่มสามารถพับพกเก็บได้ วัสดุ ทำจากเหล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาติดรถ ไปใช้ที่สนามหญ้า ใช้หลังครัว ใช้ในสวน ไปบิ๊กนิค ไปตกปลา  ไปทำสวนให้ติดรถสามรถเครื่อง ราคาส่งเพียง 12 ชิ้นได้ราคาส่ง หรือสามารถประยุกค์ให้ในการตั้งร่มรับลูกค้ากลางแจ้งที่ใช้กับโรงแรม  หรือใช้ตั้งป้ายไฟโฆษณา