เสื้อกันฝน ใส่คลุมป้องกัน ไวรัสโคโรน่า COVID 19 Coronavirus โดนเสื้อผ้า

เสื้อกันฝน

เสื้อกันฝน หนึ่งเครื่องมือยอดนิยมในการป้องกันตนเอง เสื้อกันฝนตัวบางใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นหนึ่งตัวช่วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ พ.ศ.2020 เกิดโรคระบาท โควิค 19 ต้นเหตุพาหะในการ แพร่เชื้อ น้ำลาย น้ำหมูก ในบุคคลธรรมดาควรเว้นระยะห่าง และไม่อยู่ในที่ชุมชนและแหล่งสาธารณะที่มีคนมาก อาจทำให้การระวังตนไม่มีประสิทธิ์ภาพเท่าที่ควร

เสื้อกันฝน COVID 19

เสื้อกันฝน แทนชุดกาวน์ เพราะมีไม่เพียงพอ

บุคคลที่มีความเสี่ยงในแพร่กระจายในระยะใกล้ เช่น คุณหมอและพยาบาล คุณหมอฟัน จึงมีการนำเสื้อกันฝน พลาสติกใหม่แบบบางใช้ครั้งเดียวทิ้ง แทนชุดกาวน์ เพราะมีไม่เพียงพอ นิยมนำไปใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เพราะเชื้อโรคสามารถอยู่บนพื้น บนสิ่งของที่เราจับ ได้หลายชั่วโมง ในยามจำเป็นแบบนี้ ท่านทั้งหลายไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ได้ และต้องรักษาทุกคนให้ปลอดภัย ในประเทศที่เกิดการแพร่กระจายที่มีต้นเหตุจากฮู้อั่น ประเทศจีน

พยาบาลที่เมืองเองก็มีการนำตัวช่วยหลายวิธีเพื่อลดความเสี่ยงของบุคคลกร เช่นใช้หุ้นยนต์เข้าไปพ้น ยา เปิดเมืองให้อยู่ในวงจำกัด ด้วยประชากรที่มีความมากมายเยอะ เนื้อที่ที่มีความจำกัด ประชากรอยู่ตามตึก หนึ่งตึกอาศัยหลายพันคน ต้องเก็บตัวอยู่ในห้อง แต่ด้วยความโชคดีของคนไทยที่มีพื้นที่กว้างอยู่อาศัยแบบบ้านใคร ไม่ต้องออกมา เจอกันได้

เลือกชื้อสินค้า

เสื้อกันฝน ชุดกันฝน

วิธีใช้เสื้อกันฝน เป็นเสื้อกันฝนแบบสวมพลาสติกใหม่ เป็นฟรีไซส์

ความกว้างสามารถสวมได้แบบสบาย เสื้อกันฝนใส่ได้ไม่เหนียวตัว

  • ไม่ร้อน
  • แขนเป็นแขน จ้ำ
  • ฮูดคลุมหัวปกคลุมศีรษะ
  • แถมมีเชือกไว้มัดใช้ชิดคอ

ความยาวเสื้อกันฝน 120 เซนติเมตร สามารถใช้ได้สวมง่ายสบาย เย็นไม่อบอ้าว ใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้เป็นพบผู้ป่วยที่ท่านแล้วทิ้งเป็นเคส เพื่อไม่ให้ท่านปลอดภัย เพราะท่านทั้งหลายคือฮีโล่ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่นี้ได้ เป็นหน้าที่และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ อาจมีเชื้อติดที่เสื้อกันฝน และ พ้นยาฆ่าเชื้อ และทิ้งในถังขยะมีความเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง และคนไข้รายต่อไป

1ลังบรรจุ 200 ตัว ราส่งเพียง 12 บาท สินค้าที่สามารถใช้ในการป้องกัน ผู้ที่ต้องมีความเสี่ยง และไกล้ชิด กับผู้ป่วย สินค้าที่มีความนิยม

อาการเบื้องต้น ไวรัสโคโรน่า COVID 19 Coronavirus

อาการเบื้องต้น COVID 19 Coronavirus

  1. ไอแห้งๆ
  2. เจ็บคอ
  3. น้ำมูกไหล
  4. หายใจลำบาก หายใจเหนื่อยหอบ
  5. มีไข้สูง 37.5องศา

บางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ หากมีอาการหนักมากอาจถึงอวัยวะภายในต่างๆล้มเหลว หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที

เสื้อกันฝนไวรัสโคโรนา

คลิปยูทูปเสื้อกันฝน ใส่คลุมป้องกัน COVID 19 ไม่ให้โดนเสื้อผ้า

สรุป

เราควรมีอุปกรณ์ป้อง เช่น เสื้อกันฝน แว่นตา หมวก เพื่อไม่ให้ติดโรคไวรัสโคโรน่าและไปแพร์เชื้อโรคไปใส่ผู้คนได้ เพราะเป็นโรคที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเกิดขึ้นเร็วมากจึงควรปกป้องจากโรคนี้ให้ได้ หลายประเทศเริ่มมีการรักษาและคิดค้นตัวยามารักษาโรคนี้เป็นจำนวนมาก สิ่งสำคํญที่สุดควรมีอุปกรณ์ป้องไม่ให้เกิดโรค